نصیر پور در گفتگو با مهر:

بخش عمده طرح استیضاح وزیر علوم خارج از حوزه اختیارات وی است/ استیضاح باید منطقی انجام شود

دولت

معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با اشاره به طرح استیضاح وزیر علوم گفت: قسمت عمده ای از طرح استیضاح وزیر علوم خارج از حوزه اختیارات وی است.

مجید نصیر پور معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت اعتقاد دارد که قسمت عمده ای از طرح استیضاح وزیر علوم خارج از حوزه اختیارات وی است و قسمت دیگر هم قبلا هم پاسخ داده شده است.

وی افزود: امیدواریم که رایزنی هیات رئیسه با نمایندگان منجر به پس گرفتن طرح استیضاح شود .

معاون نظارت و هماهنگی معاونت پارلمانی رئیس جمهور با بیان اینکه پاسخ و توضیح به سوالات نمایندگان را وظیفه خود می دانیم، گفت: نمایندگان هم باید این موضوع را در نظر بگیرند که استیضاح باید منطقی انجام شود.

به گزارش مهر پیشتر یکی دیگر از نمایندگان مجلس که نخواست نامش مطرح شود به مهر گفت: در صورتی که وعده های داده شده به نمایندگان ظرف یک هفته آینده محقق نشود حتما استیضاح وزیر علوم اعلام وصول خواهد شد و تا هفته آینده حتما نتیجه نهایی انجام یا عدم انجام استیضاح مشخص خواهد شد.