پور محمدی در گفتگو با مهر:

تشکیل پلیس قضایی برای اجرای سریع احکام

دولت

وزیر دادگستری گفت: یکی از نقیضه های ما در اجرای احکام، کارکنان و ماموران اجرا هستند که قوه قضاییه نظرش این است با تشکیل پلیس قضایی می توان اجرای احکام را تسریع بخشید.

مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که با توجه به دیداری که اخیرا با رهبری داشتید و ایشان بر ضرورت رفع مشکلات مربوط به اطاله دادرسی و اجرای صحیح احکام تاکید کردند، برنامه های وزارت دادگستری دراین باره چیست، اظهار داشت: قوه قضاییه به صورت جدی به دنبال این است که دوره رسیدگی به پرونده ها را کاهش دهد که این نیازمند رسیدگی به قانون است.

وی افزود: همچنین این نیازمند تغییرات قانونی است و باید یک تغیرات سیستمی و حوزه ای انجام دهیم که دراین باره تلاش می کنیم .خود قوه قضاییه نگران این تطویل رسیدگی است و مهمترین بخش و مشکل ما، اجرای احکام است.

پور محمدی تصریح کرد: یکی از نقیصه های ما در اجرا احکام، کارکنان و ماموران اجرا هستند که قوه قضاییه نظرش این است با تشکیل پلیس قضایی می توان اجرای احکام را تسریع بخشید.

وزیر دادگستری یادآور شد:  قوه فضاییه لایحه پلیس قضایی را فرستاده و دولت نیز قصد دارد با اصلاحاتی آن را به مجلس بفرستد،اگر ان شالله زودتر بحث پلیس قضایی جا بیفتد فکر می کنم بحث احکام سریعتر اجرا شود.

پور محمدی گفت: امیدواریم با پلیس قضایی و قوانین آیین دادرسی و کیفری به اجرای صحیح احکام کمک شود.