کارشناس مسایل سیاسی ترکیه: اردوغان معمار کردستان است

اردوغان,روزنامه ترکیه ای

آنکارا- ایرنا- ˈمحمدعلی گوللرˈ کارشناس مسایل سیاسی ترکیه، در انتقاد از سیاست های منطقه، ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه را معمار دولت کردستان خواند.

به گزارش ایرنا، محمدعلی گوللر در مقاله ای که روزنامه ˈآیدینلیکˈ آن را منتشر کرد با عنوان این موضوع، در ارزیابی رخدادهای منطقه سه سوال مطرح می کند.

یکی از سوال های وی این است که اگر (تروریست های) داعش، موصل را اشغال نمی کرند، پیشمرگان کرد آیا کرکوک را به تصرف در می آورند؟ آیا این نکته که آنها از کرکوک خارج نخواهند شد را اعلام می کردند یا خیر؟ و آیا در نتیجه اشغال کرکوک، کردهای عراق نزدیک بودن به استقلال خود را اعلام می کردند؟

گوللر ادامه می دهد: سوال دوم این که اگر داعش موصل را اشغال نمی کرد، قرارداد نفتی قاچاق بین آنکارا و اربیل به رغم مخالفت های بغداد می توانست جامه عمل بپوشد؟ حزب ˈعدالت و توسعهˈ آیا می توانست نفت عراق را به نام بارزانی به اسراییل (رژیم صهیونیستی) بفروشد؟

نویسنده مقاله می پرسد: اگر داعش موصل را اشغال نمی کرد، موقعیت المالکی نخست وزیر عراق بدین گونه مورد بحث قرار می گرفت؟ و به وی در زمینه تشکیل ندادن دولت جدید فشار وارد می آمد؟ اگر حمله داعش به موصل صورت نمی گرفت، آیا حاکمیت حزب ˈعدالت و توسعهˈ و آمریکا بدین گونه به صراحت و آشکارا در مورد یک دولت جدید ضد مالکی در عراق به حرکت درمی آمدند، یا خیر؟

گوللر می افزاید: پاسخ این سوال ها نمایانگر سه واقعیت است. یکی از این واقعیت ها این که روشن شدن دروغ رسانه های وابسته به حزب ˈعدالت و توسعهˈ در مورد حمایت های ایران از داعش و وابستگی داعش با رژیم ˈبشار اسدˈ بود. واقعیت دوم این که جبهه تروریسم آتلانتیک علیه ایران - عراق و سوریه که از آمریکا آغاز شده تا حزب ˈعدالت و توسعهˈ، هچنین داعش ادامه می یابد و هدف جبهه ترور آمریکا- داعش و حزب عدالت و توسعه تاسیس دولت کردستان در عراق است.

گوللر با سوتیتر ˈمانع مهم بر سر تشکیل دولت مستقل کردستان، مالکی استˈ می نویسد: برای تاسیس دولت کردستان در مرحله نخست می باید، المالکی که از تمامیت ارضی عراق دفاع می کند، سقوط و به جای وی شخصی که به منافع آمریکا خدمت می کند در جای وی قرار گیرد.

گوللر نوشت: پس از حملات داعش به موصل طرح ادعاها در زمینه عدم کفایت مالکی برای اداره عراق و سفر ˈجان کریˈ در تلاش برای ایجاد یک دولت جدید در عراق علیه مالکی اهمیت دارد.

مقاله نویس با اشاره به این که اسراییل(رژیم صهیونیستی) حامی نظامی و عربستان حامی مالی داعش است، اضافه می کند: سفر کری به اسراییل و عربستان با ادعای بررسی مساله عراق، هم سو با اتحاد استراتژیک اسراییل و عربستان علیه ایران بود و رژیم اسراییل به صراحت به کری اعلام کرد که در صورت استقلال کردستان، آن را به رسمیت خواهد شناحت.

به نوشته گوللر، اردوغان قبل از تاسیس دولت کردستان آن را به رسمیت شناخته است چرا که وی با بارزانی در سال های گذشته یک قرارداد 50 ساله امضاء کرده و چنین قراردادهایی عمدتا بین کشورهای مستقل امضا می شود.

وی با اشاره به این که عراق به دولت آنکارا هشدار داده و اعلام کرده که قرارداد نفتی آنکارا با اربیل غیرقانونی است، افزود: با امضای این قرارداد اردوغان و بارزانی در نزد حقوق بین دولت ها به عنوان ˈقاچاقچیان نفتˈ ارزیابی می شوند و با لحاظ این نکته اردوغان و بارزانی به مدت یک سال نتوانستند این قرارداد را اجرا کنند.

ولی زمانی که داعش موصل را اشغال کرد، ترکیه اقدام به فروش نفت ارسالی از بارزانی کرد و نخستین خریدار این نفت نیز اسراییل(رژیم صهیونیستی) بود.

گوللر با تاکید به این که بارزانی نیز اشغال موصل را فرصتی برای اشغال کرکوک که آن را قلب دولت کردستان می خواند شمرده است، ادامه می دهد: کرکوک از لحاظ منابع نفت و گاز و نیز موقعیت استراتژیک حایز اهمیت است و بدون وجود کرکوک دولت مستقل کردستان قادر به ادامه حیات نخواهد بود و مسوولین کرد عراقی پس از اشغال کرکوک اعلام کردند که نفت و گاز کرکوک را نیز از طریق ترکیه خواهند فروخت.

بنا بر ارزیابی نویسنده، اردوغان به خواست و اراده آمریکا در قبال دریافت سهمی از نفت و گاز کرکوک، دولت مستقل کردستان را وارد مرحله ای جدیدی کرده و در مرحله فعلی وی معمار دولت کردستان به شمار می آید.

به نوشته گوللر، اردوغان مساله مناطق کردنشین ترکیه را نیز وارد مرحله ای جدید کرده و در روزهای گذشته یک بسته در مورد مسایل مناطق کرد که در آن ˈپ.ک.کˈ قانونی شمرده خواهد شد را تقدیم مجلس کرد.

گوللر مقاله خود را چنین خاتمه می دهد: تمامی این تهاجم ها از جبهه آمریکا انجام می شود ولی در تحلیل نهایی ابتکار عمل در دست آسیا و قدرت های منطقه ای می باشد و پیروزی های بشار اسد نیز نمایانگر این مساله است.

همان گونه که سوریه پیروز شد؛ دولت عراق نیز در آن کشور پیروز خواهد شد و خلاف نظر اردوغان این پیروزی به معنای دفاع از ˈتمامیت ارضیˈ ترکیه خواهد آمد.

خاورم**2012**7074**1275
کد N367860