حضور رئیس جمهور در مراسم روز صنعت و معدن

دولت

رئیس جمهور به منظور تجلیل از برگزیدگان عرصه صنعت و معدن در همایش روز صنعت و معدن حضور یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحانی در مراسم روز صنعت و معدن که در سالن اجلاس سران برگزار شده حضور یافت.

در این مراسم که فعالان عرصه صنعت و معدن ، روسای سازمان های صنایع و معادن استان های کشور،تشکل های صنعتی و معدنی،اتاق های بازرگانی و خانه صنعت و معدن حضور دارند قرار است از 63 برگزیده صنعت و معدن تجلیل شود.

 11 برگزیده روز صنعت و معدن توسط رئیس جمهور تجلیل و ما بقی توسط وزیر صنعت و معدن مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.

واحد های نمونه صنعتی،پیشکسوتان صنعت و معدن طرح های نمونه سال و صنایع معدنی نمونه جز برگزیدگان روز  صنعت و معدن هستند.

وزیر صنعت و معدن نیز قرار است در این مراسم سخنرانی کند.