تایید اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی در شورای نگهبان

سیاسی

تهران - ایرنا - شورای نگهبان قانون اساسی با بررسی مصوبه هیات وزیران، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی شورای نگهبان، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی سازی که دهم اردیبهشت ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسید، در جلسه چهارم تیر شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

این شورا همچنین اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) را تایید کرد و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

اصلاحیه اساسنامه سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی (شرکت مادر تخصصی) سوم اردیبهشت ماه امسال در هیات وزیران به تصویب رسیده بود.

اعضای شورای نگهبان قانون اساسی همچنین اصلاحیه اساسنامه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت(سهامی خاص) را تایید کردند و آن را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانستند.

این اساسنامه نیز سوم اردیبهشت ماه امسال به تصویب هیات وزیران رسیده بود.

سیام**2025**1572
کد N367426