وزارت دادگستری مامور پیگیری معاهده مراکش شد

معاهده مراکش,مصوبات93

تهران - ایرنا - هیات دولت به دادگستری اجازه داد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره برای پاراف و امضای موقت معاهده مراکش در رابطه با تسهیل دسترسی نابینایان و کم بینایان به آثار دارای کپی رایت پیگیری کند.

به گزارش ایرنا روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی دولت، وزارت دادگستری می بایست

ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه نسبت به اجرای معاهده مراکش اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این مصوبه در جلسه 1/4/1393هیات وزیران و به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده 2 آیین نامه چگونگی تنظیم و انعقاد توافقنامه های بین المللی مصوب 1371 به تصویب رسید.

بر این اساس به وزارت دادگستری اجازه داده شد با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهوری و وزارت امور خارجه نسبت به مذاکره پاراف و امضای موقت معاهده مراکش در رابطه با تسهیل دسترسی نابینایان و کم بینایان به آثار دارای کپی رایت ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این مصوبه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

این مصوبه در تاریخ 4/4/1393 از سوی معاون اول رسیس جمهور ابلاغ شده است.

سیام**2025 **1449
کد N367416