رسانه های صهیونیستی :

حمله موشکی امروز به اراضی اشغالی را حماس انجام داد

آفریقا و خاورمیانه

منابع صهیونیستی با اشاره به حملات موشکی اخیر از سوی نوارغزه علیه بخشهایی از اراضی اشغالی، حماس را عامل اصلی این حملات دانستند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، رادیو رژیم صهیونیستی و پایگاه یدیعوت آحارنوت امروز اعلام کردند که حملات موشکی صبح امروز به مناطق مختلف اراضی اشغالی توسط جنبش مقاومت اسلامی حماس صورت گرفته است.

رسانه های صهیونیستی با بیان اینکه حملات صبح امروز با حملاتی که طی روزهای اخیر و از سوی جریانهای دیگر مقاومت در غزه علیه شهرکهای صهیونیست نشین صورت گرفت، تفاوت داشت.

منابع صهیونیستی صبح امروز از اصابت 12 فروند موشک مقاومت به منطقه نظامی "أشکول" در جنوب اراضی اشغالی و شهرک "نتیفوت"خبر دادند.

 یک منبع امنیتی اعلام کرد که این حملات، تلفاتی در پی نداشته است.