وزیر خارجه ترکیه خواستار جمع آوری کتاب منتقد دولت شد

داوداوغلو,کتاب

آنکارا-ایرنا- ˈاحمد داوداوغلوˈ وزیرخارجه ترکیه خواستار جمع آوری کتاب ˈ دین و سیاستˈ شد که در آن از دولت اردوغان انتقاد شده است.

به نوشته روزنامه های ترکیه در روز دوشنبه، داوداوغلو با بیان اینکه علی بولاچ نویسنده کتاب ˈدین و سیاستˈ با حمله به دولت ترکیه به ساختار دولتی اسیب وارد کرده است علیه وی اقامه دعوی کرد و خواستار جمع آوری این کتاب شد.

در بخشی از کتاب یاد شده سخنان داوداوغلو بعد از آغاز عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء چاپ شده که وی گفته است: ˈدر ترکیه یک عرف دولتی موجود است؛ برای حفظ دولت جانها فدا می شود و امروزه به دولت ضرر وارد می شود و ما اجازه ضرر رساندن به دولت را نخواهیم دادˈ .

ˈعلی بولاچˈ کارشناس برجسته مسایل سیاسی ترکیه با گرایش های اسلامی در کتاب خود با اشاره به این سخنان داود اوغلو ، از وی انتقاد و تاکید کرده است که حمایت از دولت به معنی سرپوش گذاشتن به فساد مالی و ارتشاء نیست.

بولاچ امروز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه داوداوغلو قبل از ورود به صحنه سیاسی یک روشنفکر و استاد دانشگاه بود گفت: برای من قابل درک نیست که یک روشنفکر چگونه می تواند درخواست ممنوعیت انتشار یک کتاب را بکند.

بولاچ که بعد از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه مدتی به عنوان مشاور ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر در این حزب فعالیت می کرد، بعد از عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشاء در 26 آذر سال گذشته از منتقدان حزب ˈعدالت و توسعهˈ و دولت ترکیه شده است.

خاورم**2012 *1446
کد N367238