طاهرنژاد: نباید در پوشش انتقاد علیه شخصیت ها دروغ پردازی کرد

تخریب,شخصیت

تهران-ایرنا- عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی گفت: در نقد ، برنامه ها مورد انتقاد قرار می گیرد و در صورت نیاز پیشنهاداتی نیز عنوان می شود اما تخریب کنندگان صرفا به دنبال دروغ پردازی علیه شخصیت ها هستند.

یدالله طاهرنژاد در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود : متاسفانه از زمان روی کار آمدن اصلاحات جریانی در کشور اقدام به تخریب شخصیت های رقیب کرد و این کار به صورت گسترده و رسانه ای درآمد.

وی با اشاره به اینکه قطعا انتقاد قابل پذیرش است اما ادبیات خاص خود را دارد تصریح کرد: همه افراد در جامعه اسلامی قابل نقد و پاسخگویی هستند، اما نقد با تخریب متفاوت است، نمی توان در پوشش انتقاد با فحاشی و دروغ پردازی علیه شخصیت های خدوم زمینه خدمت و تلاش آنها را که به عنوان شخصیت های ملی محسوب می شوند از بین برد.

طاهرنژاد تخریب شخصیت ها را جفا در حق مردم،کشور و نظام دانست و افزود: انتقاد واقعی به نفع مردم و کشور است ؛ این در حالی است که تخریب شخصیت ها به ضرر مردم و نظام است.

وی گفت: تخریب کنندگان شخصیت ها باید بدانند که آتش تخریب به مرور شامل افراد بسیاری خواهد شد و در این صورت کسی مصون نمی ماند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تخریب شخصیت ها راموجب کاهش انگیزه و تلاش آنها دانست و در عین حال خاطر نشان کرد: تخریب در گذشته هم نشان داده که ممکن است در کوتاه مدت منجر به حذف افراد شود اما در بلند مدت ، تخریب شوندگان، محبوب مردم هم شده اند.

سیام(4)**م.ش**1449
کد N367232