در گفتگو با مهر مطرح شد؛

جلسه دیروز مفید نبود/ تماس فرجی دانا با رئیس مجلس

مجلس

یکی از طراحان استیضاح وزیر علوم در مجلس گفت: فرجی دانا بعد از اینکه مطلع شد که طرح استیضاحش تحویل هیات رئیسه شده با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تماس گرفته و درخواست مهلت یک هفته ای برای رایزنی با استیضاح کنندگان می کند تا برای تحقق خواسته هایشان اقدام کند نه فقط اینکه جلسه ای بگذارد و در جریان خواسته های استیضاح کنندگان قرار گیرد.

جواد کریمی قدوسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فرجی دانا بعد از اینکه مطلع شد که طرح استیضاحش تحویل هیات رئیسه شده با لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی تماس گرفته و درخواست مهلت یک هفته ای برای رایزنی با استیضاح کنندگان می کند تا برای تحقق خواسته هایشان اقدام کند نه فقط اینکه جلسه ای بگذارد و در جریان خواسته های استیضاح کنندگان قرار گیرد.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: استیضاح کنندگان به برگزاری این جلسات خوش بین نیستند زیرا مسائل مورد نظر استیضاح کنندگان جدای از حلقه اقدامات سیاسی در خارج از مسائل وزارتخانه ارتباطات پیوسته ای وجود دارد مسائل عمیق تر از آن است که فقط اختلاف بر سر انتصاب یکی دو تا رئیس دانشگاه باشد بحران هایی در راه است که مجلس باید وارد شود.

یکی از امضا کنندگان طرح استیضاح وزیر علوم اظهار داشت: به این جلسات خوش بین نبودیم اما دوستان معتقد بودند چون این درخواست مطرح شده باید پاسخ بگوییم.

وی ادامه داد: فهرستی از مسائل مهم دانشگاه به خصوص در مورد جایگاه علم و فناوری که با انتصابات جدید وزارت علوم مورد تهدید قرار گرفته است در طرح استیضاح وجود دارد، این موضوع برای نمایندگان مهم است زیرا مرکز تولید علم و دانش دانشگاه هاست و متشنج کردن محیط علم وفناوری و آلوده کردن آن به مسائل سیاسی تولید علم را دچار مشکل کرده و به نوعی متوقف می کند.

کریمی افزود: در دوران آقای خاتمی پژوهشکده هایی که روی علوم هایتک کار می کردند مورد هجوم قرار گرفتند و به آتش کشیده شدند و ابزار و امکانتشان نابود شد.ما فکر می کنیم این اتفاقات احتمالا در آینده نزدیک تکرار می شود زیرا کسانی در دانشگاه ها در دولت جدید به کار گمارده شده اند که در زمان اصلاحات نیز مروج این اقدامات در دانشگاه ها بودند. بنابر این به نظر می رسد برای براندازی و متوقف کردن رشد علم و فناوری روی دانشگاه ها برنامه ریزی کرده اند.

وی گفت:  پیش بینی می کنیم که مسائلی بدتر از آن زمان اتفاق بیافتد. لذا ذیل این موضوع مهم  موضوعاتی در مورد دانشجویان ستاره دار و پخش نشریات بدون حساب که البته حلقه هایی از این روند هستند نیز به عنوان مواد طرح استیضاح گنجانده شده اند.

عضو جبهه پایداری در مورد جلسه روز گذشته وزیر علوم با استیضاح کنندگان گفت: جلسه دیروز جلسه مفیدی نبود زیرا اساسا اراده همکاری در وزارت علوم با مجلس برای رفع دغدغه نمایندگان وجود ندارد.

وی تاکید کرد: قرار بود فقط یک جلسه با وزیر علوم تشکیل شود در صورت عدم اقناع نمایندگان استیضاح اعلام وصول شود.