استاد دانشکده حقوق استانبول: حزب ˈعدالت و توسعهˈ در آستانه مرگ است

عبدالرحیم کارسلی

آنکارا- پروفسور ˈعبدالرحیم کارسلیˈ استاد دانشکده حقوق استانبول گفت: حزب ˈعدالت و توسعهˈ عمر خود را به پایان رسانده و در آستانه مرگ قرار دارد.

کارسلی که نام وی به عنوان رهبر آتی حزب ˈخدمت به خلقˈ که گفته می شود در روزهای آتی از سوی منسوبین جماعت گولن تاسیس خواهد شد، برده می شود در گفت وگو با روزنامه ˈسوزجوˈ این مطلب را عنوان کرد.

وی با تایید اینکه با جمعی در پی تاسیس یک حزب سیاسی هستند، افزود: این یک حزب میانه خواهد بود و برخی از بلندپایگان احزاب ˈحرکت ملیˈ و ˈ دمکراتیک چپˈ نیز در تاسیس حزب جدید مشارکت خواهند کرد.

کارسلی با اشاره به اینکه نام این حزب را ˈحزب مرکزˈ برخواهند گزید، تصریح کرد: حزب عدالت و توسعه از ما باید بترسد، چرا در طول ماههای اخیر مسوولین 50 استان و 500 شهرستان و منطقه از حزب عدالت و توسعه از سمت های خود برکنار شده اند و این عده به حزب جدیدی که تاسیس خواهیم کرد، ملحق خواهند شد.

استاد دانشکده حقوق استانبول ارتباط خود با جماعت گولن را رد کرد و گفت: عضو هیچ جماعتی نیستیم ولی با تمامی گروه ها و طریقت ها در ترکیه آشنا هستم و قبل از تلاش برای تاسیس حزب جدید سیاسی در ترکیه با تمامی گروه ها نیز تماس برقرار کرده ام.

گفته می شود که علاوه بر برخی منسوبین برکنار شده حزب ˈعدالت و توسعهˈ، دستکم 8 نفر از نمایندگان مجلس ترکیه که به دلیل ارتباط با فتح الله گولن اخیرا از حزب عدالت و توسعه استعفا کرده اند نیز به این حزب خواهند پیوست.

فتح الله گولن بیش از ده سال است که ساکن آمریکاست و جماعت گولن را از آمریکا هدایت می کند.

در ده سال اول 3 دولت حزب ˈعدالت و توسعه، جماعت گولن مناسبات و همکاری نزدیکی با اردوغان داشت ولی آذرماه گذشته میان جماعت گولن و اردوغان اختلاف های شدیدی بروز کرد.

در پی آغاز عملیات فساد مالی و ارتشا در هفدهم دسامبر و جای گیری نام دستکم چهار وزیر کابینه و فرزندان آنها در فسادمالی و متعاقب آن انتشار نوارهای صوتی و ویدیویی از نزدیکان دولت اردوغان و حزب ˈعدالت و توسعهˈ و افشای موارد فساد مالی و ارتشاء دولت اردوغان این اقدام را به عنوان توطئه جماعت گولن برای براندازی دولت ارزیابی و هزاران تن از کارکنان دولت را به اتهام ارتباط با جماعت گولن برکنار و یا جابه جا کرد.

خاورم**2012/1275
کد N366989