میشل عون خواستار تعدیل قانون اساسی وانتخاب رییس جمهور لبنان توسط مردم شد

ژنرال عون,انتخاب رییس جمهوری

بیروت – ایرنا - « میشل عون » رییس حزب جریان آزاد ملی لبنان تعدیل محدود قانون اساسی و اجرای دو مرحله ای انتخابات ریاست جمهوری این کشور را خواستار شد و گفت که در اولین مرحله انتخابات درون جامعه مسیحی مارونی لبنان برگزار و سپس انتخاب نهایی به مردم لبنان واگذار شود.

به گزارش ایرنا، در زمان حاضر نمایندگان مردم لبنان در پارلمان رییس جمهوری را از میان نامزدهایی که از طایفه مسیحی مارونی هستند، انتخاب می کنند.

مجلس لبنان تاکنون نتوانسته سیزدهمین رییس جمهوری لبنان را برگزیند و 40 روز است که کرسی ریاست جمهوری لبنان خالی است.

ژنرال عون روز دوشنبه در کنفرانسی خبری تاکید کرد که واجب شده است خلاء سیاسی و وضعیت خالی ماندن کرسی ریاست جمهوری در لبنان حل شود.

وی با تاکید بر اینکه توافقنامه طائف که به جنگ داخلی لبنان پایان داد باید بطور کامل اجرا شود، گفت: خلاء سیاسی از 24 سال قبل نه 40 روز درلبنان وجود دارد و باید پایان یاد.

رییس فراکسیون تغییر و اصلاح در مجلس لبنان همچنین گفت که ضروری است هر یک از طوایف مسیحی و مسلمان لبنان نمایندگان خود در مجلس را انتخاب کنند.

وی خاطرنشان کرد که مسیحیان عضو گروه 14 مارس باید مشخص کنند در طایفه مسیحی و یا در طایفه ای دیگر قرار دارند.

ادامه دارد ...

خاورم ** 1324
کد N366840