انفجار بمب در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری مصر

آفریقا و خاورمیانه

منابع مصری از وقوع یک انفجار در نزدیکی کاخ ریاست جمهوری این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع مصری با انتشار خبری فوری از انفجار بمب در نزدیکی کاخ الاتحادیه (ساختمان ریاست جمهوری مصر) خبر دادند.

به نقل از برخی منابع این انفجار تلفاتی را نیز در پی داشته است اما تاکنون گزارش دقیقی از جزئیات این حادثه گزارش نشده است.