لوموند: آیا تهران و واشنگتن به یکدیگر نزدیک می شوند؟

امریکا, عراق

تهران-ایرنا- نشریه فرانسوی لوموند درمقاله ای تحت عنوان ˈ آیا تهران و واشنگتن به یکدیگر نزدیک می شوندˈ؟ به قلم ˈآلن فراکونˈ به بررسی تحولات اخیر درعراق و نقش آن در سیاست خارجی ایران و آمریکا پرداخت.

دراین مقاله که به تازگی منتشر شد، آمده است : ریچارد نیکسون رییس جمهوری دروغگو و بدبین آمریکا در اوج جنگ سرد تصمیم گرفت قواعد بازی را تغییر دهد.

وی با هدف تضعیف اتحاد جماهیر شوروی تصمیم گرفت با دشمن دیگر آمریکا یعنی چین متحد شود.

نیکسون متوجه شده بود که رابطه مائو با رفقای! کرملین تیره شده است. به همین دلیل رییس جمهوری آمریکا یک بازی برد - برد طراحی کرد.

وی معتقد بود که اتحاد آمریکا با چین به تضعیف اتحاد جماهیر شوروی منجر می شود.

در این طراحی آمریکا به نتیجه دلخواه خود که همان تضعیف اتحاد جماهیر شوروی بود می رسید و چین نیز در سایه عادی شدن روابط واشنگتن - پکن به جهش اقتصادی دست می یافت که مورد نظر جانشینان مائو بود.

به این ترتیب بازی برد - برد رقم خورد. این رویداد در دهه 1970میلادی رخ داد.

درادامه این مقاله آمده است: امروز آمریکا قصد دارد در خاورمیانه نیز مسیر قبلی را تغییر دهد.

به خاطر منافع مشترک غیرمنتظره ای که پیش آمده، آمریکا مایل است با ایران که طی 30 سال گذشته دشمنی سختی داشته متحد شود.

آمریکا و ایران هر دو دشمن مشترکی دارند و آن ˈگروه تروریستی داعشˈ است که بویژه  اقدامات تروریستی و نسل کشی این گروه در هفته های اخیر در عراق به اوج خود رسیده است. این گروه تروریستی اکنون بخشی از عراق و سوریه را در اختیار دارد.

مبارزه با این ˈگروه تروریستی داعشˈ موجب شده است که جمهوری اسلامی و آمریکا به یکدیگر نزدیک شوند.

ایران حامی دولت بغداد محسوب می شود و همچنین خود را حامی و محافظ اماکن مقدس  عراق، می داند.

واشنگتن نیز بر این عقیده است که ظهور و رشد حکومت مبتنی بر خلیفه گری اسلامی آن هم درقلب خاورمیانه تهدیدی برای امنیت و منافع آمریکا است. این برای ایران و آمریکا به معنی مواجهه با خطر و نیز هدف مشترک است.

اروپام 1583 ** 1064
کد N366573