شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را تایید کرد

سیاسی

اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هیات وزیران در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

شورای نگهبان اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.

به گزارش ایلنا، اصلاح اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی مصوب جلسه مورخ دهم اردیبهشت ماه یک‌هزار و سیصد و نود و سه هیات وزیران در جلسه مورخ 1393/04/04 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N366170