محرومیت 16 میلیون عربستانی از بیمه خدمات درمانی

بیمه,محرومیت

تهران - ایرنا - وزیر بهداشت عربستان اذعان کرد: 16 میلیون نفر از شهروندان این کشور فاقد بیمه خدمات درمانی هستند.

به گزارش ایرنا، ˈعادل فقیهˈ وزیر بهداشت عربستان، با اشاره به اینکه شهروندان دارای بیمه، کارمندان بخش خصوصی هستند، خاطرنشان کرد: روند بیمه کردن شهروندان عربستانی در حال افزایش است و از جمله شهروندان فاقد بیمه، کارکنان دولت، دانشجویان و بیکاران هستند.

به نوشته روزنامه سعودی الوطن، وزیر بهداشت عربستان که در نود و پنجمین نشست شورای تعاونی بیمه خدمات درمانی این کشور سخن می گفت، تصریح کرد: شمار شهروندان عربستانی دارای بیمه بیش از 9.7 میلیون نفر است که 2.7 میلیون نفر از آنها در بخش خصوصی اشتغال دارند؛ همچنین 28 شرکت بیمه مورد تأیید دولت در عربستان اقدام به ارائه خدمات بیمه خدمات درمانی به شهروندان می کنند و 2404مرکز خدمات درمانی رسمی نیز به ارائه خدمات به شهروندان مشغول هستند.

خاورم/1275
کد N366138