جریانهای سیاسی عراق به مرحله انتخاب نخست وزیر نزدیک می شوند

کاندیدا,نخست وزیری

تهران - ایرنا - جریانهای سیاسی عراق با نزدیک شدن به زمان برگزاری اولین جلسه پارلمان این کشور که قرار است فردا (سه شنبه) صورت گیرد، در حال رایزنی به منظور انتخاب نخست وزیر، رییس جمهوری و رییس قوه مقننه هستند.

به گزارش شبکه ˈالعراقیهˈ، اکثر جریانهای سیاسی فردا در نشست پارلمان عراق حضور خواهند داشت، اما جناح ˈملیˈ به رهبری ˈایاد علاویˈ به بهانه اوضاع جاری در این کشور، در این جلسه شرکت نخواهد کرد.

ˈعبدالحسین موسویˈ عضو جناح پارلمانی ˈالفضیلهˈ تاکید کرد: ˈائتلاف ملیˈ در دو روز آینده نخست وزیر را انتخاب خواهد کرد .

موسوی در یک گفت و گوی مطبوعاتی خاطرنشان کرد: تمام جریانهای تشکیل دهنده ائتلاف در اولین جلسه مجلس نمایندگان شرکت خواهند داشت .

وی گفت: روسای جناحهای ائتلاف ملی در دو روز آینده به منظور تعیین شخصیت مناسب برای تصدی پست نخست وزیری عراق ، تشکیل جلسه خواهند داد.

ائتلاف ملی شنبه گذشته اعلام کرد به عنوان بزرگ ترین فراکسیون تشکیل دهنده پارلمان عراق، نامزد نخست وزیری را انتخاب خواهد کرد.

خاورم ** 1487 **1651
کد N365925