در حمله بوکوحرام به روستایی در نیجریه 10 نفر کشته شدند

آفریقا و خاورمیانه

در حمله افراد مسلح بوکوحرام به روستایی در شرق نیجریه 10 نفر کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه بوکوحرام روز یکشنبه در حمله به روستایی در شمال شرق نیجریه حداقل 10 نفر را کشتند.

چیبوک منطقه ای است که آوریل گذشته بیش از 200 دانش آموز دختر در آن به دست جنگجویان گروه بوکو حرام ربوده شدند.

خشونت ها در شمال شرقی نیجریه طی سال گذشته بی وقفه ادامه داشته است و از آوریل گذشته تشدید شده اند.