هزاران زندانی یونانی در اعتراض به انجام اصلاحات اعتصاب غذا کردند

زندانیان,یونان

آتن- ایرنا- هزاران زندانی در یونان به نشانه مخالفت با انجام اصلاحات در سیستم زندان های کشور، دست به اعتصاب غذا زدند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از آتن، روزنامه یونانی زبانˈ الفتروتیپیاˈ نوشت : 4 هزار و500 نفر در15 زندان کشور به نشانه مخالفت با طرح وزارت دادگستری مبنی بر تغییراتی در ساختار سیستم زندان های این کشور دست به اعتصاب غذا زده اند.

به نوشته این روزنامه ، تعدادی از زندانیان 7 روز است که اعتصاب غذا کرده اند و وضع جسمانی بعضی از آنان وخیم گزارش شده است . این افراد به بیمارستان زندانˈ کوریدالوˈ واقع در جنوب و غرب شهر آتن منتقل شده اند.

درحالی که دولت به تصمیم خود مبنی بر تغییر ساختار اداره، مدیریت و سیستم زندان های کشور اصرار دارد ، هر روز بر تعداد اعتصاب غذا کنندگان در زندان ها افزوده می شود.

وزارت دادگستری یونان طرحی را مبنی بر ایجاد زندان های انفرادی بیشتری، محدویت مرخصی زندانیان و یا لغو مرخصی بعضی از زندانیانی که دارای جرم های سنگین می باشند،تهیه و به زودی به پارلمان یونان برای تصویب ارایه خواهد کرد.

روز گذشته تعدادی از شهروندان شهر آتن به دعوت انجمن حمایت از حقوق زندانیان با تجمع در مقابل زندان ˈ کوردالوˈ، با برپایی تظاهراتی، خواستار رعایت حقوق زندانیان توسط دولتمردان و مسئولان شدند.

تظاهر کنندگان برتسهیل زندگی زندانیان در زندان های کشور، دسترسی به امکانات تفریحی و رفاهی درون زندان، استفاده از مرخصی براساس قوانین موجود کشور و اجرای عدالت براساس قوانین ملی و دستور العمل ها و قوانین حاکم بر اتحادیه اروپا تاکید کردند.

کارکنان زندان های کشور نیز به نشانه مخالفت با کاهش نیروی انسانی و سخت گیری های بی مورد دولتمردان در قبال زندانیان، از روز گذشته دست از کار کشیده اند.

اروپام**2170** 1447*1547
کد N365473