داعش مخالفان خود را در شمال سوریه به صلیب می کشد

آفریقا و خاورمیانه

منابع حقوق بشری از به صلیب کشیدن مخالفان از سوی تروریست های وابسته به گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام و نگه داشتن آنها برای مدتها بر بالای صلیب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، منابع حقوق بشری اعلام کردند: گروهک داعش تعدادی از مخالفان خود را به اتهام پیوستن به گردانهای رقیب به دار کشید.

این منابع بیان کردند: دولت اسلامی عراق و شام هشت نفر از تروریستها را به اتهام وابستگی به یکی از گردانهای مخالف در دیرحافر در حومه حلب شرقی به صلیب کشیدند و آن را در میدان عمومی رها کردند و این اجساد به مدت سه روز بر بالای صلیب بود.

در شهر الباب در حومه حلب نیز تروریستهای وابسته به داعش مردی را در یکی از میادین عمومی در شهر الباب به صلیب کشیدند و وی را به مدت هشت ساعت به اتهام شهادت دروغ نگه داشتند.