قانون موافقتنامه بین ایران و عراق برای اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ابلاغ شد

دولت

این قانون پنجم خردادماه به تصویب مجلس و 28 خرداد به تأیید شورای نگهبان رسیده و سوم تیرماه به دولت ابلاغ شده است.

رئیس جمهور قانون موافقتنامه بین ایران و عراق به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه را ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، قانون موافقتنامه بین ایران و عراق به‌منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه را ابلاغ کرد.

این قانون پنجم خردادماه به تصویب مجلس و 28 خرداد به تأیید شورای نگهبان رسیده و سوم تیرماه به دولت ابلاغ شده است.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی اجرای مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشریفات امضا و ترتیبات مندرج در ماده (28) موافقتنامه می‌باشد.

کد N365398