اساسنامه شرکت‌های عمران 15 شهر جدید از سوی شورای نگهبان تأیید شد

مجلس

اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بینالود، بهارستان، نیس، رامشار، رامین، سهند، صدرا، عالیشهر، علوی، فولادشهر، گلبهار، مجلسی، مهاجران (امیرکبیر) و هشتگرد از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

به گزارش ایلنا، اساسنامه شرکت‌های عمران شهرهای جدید اندیشه، بینالود، بهارستان، نیس، رامشار، رامین، سهند، صدرا، عالیشهر، علوی، فولادشهر، گلبهار، مجلسی، مهاجران (امیرکبیر) و هشتگرد، مصوب جلسه مورخ سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و سه هیأت وزیران در جلسه مورخ چهارم تیرماه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

کد N365373