تصاویری از آزاد سازی ناظران اروپایی در اوکراین

همه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین آزاد شدند.

تصاویری از آزاد سازی ناظران اروپایی در اوکراینهمه ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین آزاد شدند.

 

 

جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین هشت تن از ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا در شرق اوکراین را به گروگان گرفته بودند. روز جمعه چهار تن دیگر از این ناظران نیز آزاد شدند. این در حالی است که با وجود تمدید آتش بس در شرق اوکراین اوضاع این منطقه همچنان پر تنش است. شورشیان خروج نظامیان اوکراین از شرق این کشور را پیش شرط مذاکرات اعلام کرده اند.

منیع: راشاتودی

52261

کد N364902