تظاهرات شهروندان ایتالیایی علیه سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا

سیاسی

تظاهرکنندگان خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا به سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود پایان دهد تا دولت ایتالیا بتواند مستقل از این اتحادیه با بحران اقتصادی این کشور مقابله کند.

هزاران شهروند ایتالیایی در اعتراض به سیاست‌های ریاضتی اتحادیه اروپا به خیابان‌ها آمدند.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، تظاهرکنندگان خواستار آن شدند که اتحادیه اروپا به سیاست‌های ریاضت اقتصادی خود پایان دهد تا دولت ایتالیا بتواند مستقل از این اتحادیه با بحران اقتصادی این کشور مقابله کند.

تظاهرکنندگان تاكید می‌كنند كه به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت، از بسیاری از حقوق شهروندی از جمله مسكن محروم شده‌اند.

شرکت‌کنندگان در این تظاهرات همچنین با انتقاد از بحران بیکاری ایتالیا، از مقام‌های مسئول خواستند برای ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر تلاش کند.

کد N364669