روزنامه سوری الوطن:

سازمان منع تسلیحات شیمیایی استفاده تروریستها از گاز سارین را تایید کرد

آفریقا و خاورمیانه

یک منبع مطلع در دمشق اعلام کرد: بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی که در اواسط ماه جاری میلادی از منطقه جوبر در حومه دمشق بازدید داشته اند استفاده گروههای تروریستی از تسلیحات شیمیایی را تایید کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع موثق در گفتگو با روزنامه سوری الوطن از تایید استفاده گروههای تروریستی از تسلیحات شیمیایی در سوریه توسط بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی خبر داد.

بنابر اعلام این منبع موثق، تیم بازرسان سازمان منع تسلیحات شیمیایی که اخیرا از منطقه جوبر در حومه دمشق بازدید کرده دو بمب دست ساز را در کارگاههای تولید بمب گروههای تروریستی کشف کرده که در آنها از گاز سارین استفاده شده است.

وی با اشاره به جنایات گروههای تروریستی علیه مردم و ارتش سوریه، اعلام کرد: آمریکا، فرانسه، ترکیه، قطر و عربستان سعودی از کمکهای تسلیحاتی به ویژه تجهیز تروریستها به گاز سارین مطلع بودند و  آنها هم در این جنایات شریک هستند.