گردانهای "الناصر صلاح الدین" مسئولیت حمله موشکی به شهرکهای صهیونیستی را بر عهده گرفت

آفریقا و خاورمیانه

گردانهای الناصر صلاح الدین مسئولیت حمله موشکی به شهرک صهیونیستی سدیروت و مجتمع اشکول را بر عهده گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، گردانهای "الناصر صلاح الدین" [span]شاخه نظامی کمیته‌های مقاومت مردمی در فلسطین، با انتشار بیانیه ای مسئولیت حمله موشکی به شهرک صهیونیستی صنعتی "سدیروت" را بر عهده گرفت.

در این بیانیه تصریح شده است که حمله موشکی به این شهرک صهیونیستی در پاسخ به دستگیری "اسامه الحسومی" و "محمد الفصیح" دو نفر از اعضای گردانهای الناصر صلاح الدین توسط نظامیان رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

این گروه نظامی به صورت مشروح در بیانیه خود تصریح کرده است که در جریان حمله به شهرک صهیونیستی "سدیروت" و مجتمع "اشکول" از 10 فروند موشک که چهار عدد از آنها از نوع 107 بوده است، استفاده کرده اند.

منابع فلسطینی از حملات موشکی گروههای مقاومت به برخی شهرکهای صهیونیست نشین طی شب گذشته و بامداد امروز خبر دادند که باعث برقراری حالت آماده باش در نقاط مرزی فلسطین اشغالی با نوار غزه و بروز واکنشهای متعدد از سوی مقامات رژیم صهیونیستی شد.