لیبرمن: تنها گزینه پیش روی ما اشغال غزه است

آفریقا و خاورمیانه

حملات موشکی جریانهای مقاومت در نوار غزه به چند شهرک صهونیست نشین، خشم منابع رژیم صهیونیستی را برانگیخته و واکنشهای متعددی را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزای مهر، منابع فلسطینی از حملات موشکی گروههای مقاومت به برخی شهرکهای صهیونیست نشین از شب گذشته تا ساعات اولیه صبح امروز خبر دادند که این امر علاوه برآنکه باعث برقراری حالت آماده باش در نقاط مرزی فلسطین اشغالی با نوار غزه شد، واکنشهای متعددی را از سوی مسئولان رژیم صهونیستی نیز در پی داشته است.

در همین راستا، "آویگدور لیبرمن" وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که عملیات محدود هیچ نتیجه ای غیر از قویتر شدن حماس ندارد.

 وی گفت: ما تنها یک گزینه پیش رو داریم و آن هم اشغال نوار غزه است.

رادیو رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که "بنی گانتس" رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی دستوراتی را برای افزایش اقدامات نظامی جهت پاسخگویی به حملات موشکی مقاومت علیه شهرکهای صهیونیست نشین صادر کرده است.

 از سوی دیگر پایگاه صهیونیستی "اسرائیل هیوم" نیز به نقل از یک منبع بلند پایه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نوار غزه شبیه یک انبار باروت است که هر لحظه ممکن است منفجر شود.