انتقاد دیپلمات سابق از دولت احمدی نژاد

فریدون مجلسی, محمود احمدی‌ نژاد

فریدون مجلسی دیپلمات بازنشته ایرانی گفت: در دوران آقای احمدی‌نژاد، ایشان شناخت زیادی از سیاست خارجی، قدرت خارجی و ... نداشت، تنها یک تصوراتی از جامعه ایران داشت.

روزنامه آرمان در گفت وگو با فریدون مجلسی دیپلمات بازنشته ایرانی از قول وی نوشت:
*در دوران آقای احمدی‌نژاد، ایشان شناخت زیادی از سیاست خارجی، قدرت خارجی و ... نداشت، تنها یک تصوراتی از جامعه ایران داشت. مثل دیدگاه یک جوان روستایی که وارد شهر می‌شود و شهر به نظرش مثل یک دریا و بسیار بزرگ است. دولت قبل با این دیدگاه به جهان نگاه می‌کرد.

* ایشان را من حتی به عنوان سیاستمدار هم نمی‌توانم قبول داشته باشم برای اینکه اگر سیاستمدار بود بلافاصله با آن همه درآمدهایی که در طول تاریخ 3 هزار ساله ایران کم نظیر است، یک تغییری در اوضاع کشور به وجود می‌آورد نه اینکه با این منابع ، در زمستان انجیر وارد کنند و در بهار انگور بیاورند.


*آقای روحانی با یک سیاست صحیح، دولت خود را متعهد کرد به عقلانیت. مردم هم دیدند عقلانیت بر سیستم اجرایی کشور حاکم شده است. حتی آنهایی که رأی دادند، باور نمی‌کردند که این شعار در عمل محقق شود. فکر می‌کردند که این هم یک شعار است و روش کار دولت اعتدال ادامه مسیر قبلی است.


*کسانی که می‌گویند زمان شاه از حالا بهتر بود لابد در زمان شاه منتفع بودند.


*ما امیدوار هستیم که یک روزی گروه‌هایی که  همواره خود را طلبکار می‌دانند، به تدریج دوران بازنشستگی‌شان فرا برسد و گروه‌های جدیدی که در یک سیستم درست آموزش دیده‌اند، بیایند که بتوانند در پرتو اخلاقیات، سیاست‌های درست را تقویت کنند. سیاست باید متکی به اخلاق باشد، اخلاق از انسان فرهیخته برمی‌آید. ممکن است انسان فرهیخته بی اخلاق هم باشد ولی انسان نافرهیخته نمی‌تواند اخلاق‌مند و اخلاق مدار باشد.


*افرادی که می‌گویند فساد ناشی از ماهواره است، مشخص نمی‌کنند منظورشان کدام فساد است. ماهواره مگر مردم را تشویق به شیشه کشیدن می‌کند؟ مگر مردم را تشویق به اعتیاد می‌کنند؟ مگر تشویق به دزدی می کنند البته ماهواره آسیبهای خاص خود را دارد همچنان که هر ابزار تکنولوژی هم مزایا و معایب خود را دارد. اینکه یک معضل را تنها به یک علت گره بزنیم کمکی به حل مساله نمی کند.

*چند روز پیش آقای شجونی گفت آقاي روحاني برود.برود و بگذارد همان وضعیت ادامه پیدا کند. مگر رئیس جمهور چه گفته که با آن مخالفت می‌کنند؟  می‌گوید اولاً ما با دنیا سر جنگ نداریم. اگر ما با دنیا سرجنگ داشته باشیم، دنیا هم با ما سرجنگ دارد. مسلم است که دنیا با ما سرجنگ دارد. مگر شاخ و دم دارد خسارت زدن و آسیب رساندن و تخریب؟ آقای روحانی مسیر را با تمام این دست اندازها طی می‌کند. ما می‌بینیم که برخی  نمی‌گذارند وهر روز دنبال بهانه می گردند.


کد N363756