معاون وزیر دفاع عربستان برکنار شد

آفریقا و خاورمیانه

منابع آگاه از برکناری معاون وزیر دفاع عربستان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه العربیه از برکناری خالد بن بندر معاون وزیر دفاع عربستان خبر داد.

این شبکه به جزییات بیشتری در این باره اشاره نکرد.

شایان ذکر است که جنگ قدرت در عربستان ادامه دارد و هر جناحی تلاش می کند که جناح دیگر را از عرصه حذف کند.