چه خبر از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

واحد مرکزی خبر نوشت:

کمیسیون انتخابات افغانستان نتایج دور دوم انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در زمان معین اعلام می کند.

به گزارش واحد مرکزی خبرازکابل ، نور محمد نور سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان امروز دریک نشست خبری اعلام کرد : کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی دارد تا نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را در زمان معین آن اعلام کند.
وی با اشاره به ارتباط مناسب ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله با کمیسیون انتخابات افغانستان گفت : ارتباط میان کمیسیون انتخابات و ستاد اصلاحات وهمگرایی وجود دارد و امیدواریم این روابط گسترش یابد.
وی گفت : کمیسیون انتخابات افغانستان آرای دویست وبیست وشش مرکز رای گیری را ازمیان دویست ونود وشش مرکز مشکوک به تخلف را بازشماری کرده است.
عبدالله عبدالله چندی پیش دراعتراض به بی توجهی کمیسیون انتخابات به خواسته هایش روابط خودرا با این کمیسیون به حالت تعلیق درآورد.
قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان یازدهم تیرماه اعلام شود.

4949

کد N363482