کامرون به دنبال سهم خواهی در کمیسیون اروپا است

آمریکا اروپا

"دیوید کامرون" پس از تلاش های بی نتیجه برای جلوگیری از ریاست "ژان کلود یونکر" بر کمیسیون اروپا خواهان به کار گماردن مهره های انگلیسی در این کمیسیون است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "دیوید کامرون" نخست وزیر انگلیس پس از آن که نتوانست سران اتحادیه اروپا را از انتخاب "ژان کلود یونکر" به ریاست کمیسیون اروپا باز دارد، به فکر نقش آفرینی مهره های انگلیسی در این کمیسیون است تا این شکست خود را جبران کند.

هفته نامه فوکوس آلمان با اعلام این مطلب نوشت کامرون در تلاش است "جاناتان فاول" انگلیسی را به عنوان دبیرکل کمیسیون اروپا به کار بگمارد. بر این اساس نخست وزیر انگلیس می کوشد از این طریق سیاست های مورد نظر انگلیس را در کمیسیون به اجرا گذاشته و از اجرای سیاست های مخالف جلوگیری کند.

تحلیلگران رای موافق 26 عضو اتحادیه اروپا به یونکر در نشست سران اتحادیه اروپا در مقابل رای مخالف انگلیس و مجارستان را به مثابه شکست بزرگی برای کامرون ارزیابی می کنند.

گفتنی است با رای اکثریت اعضای اتحادیه اروپا یونکر به عنوان نامزد اصلی ریاست کمیسیون اروپا انتخاب شده و قرار است پس از تایید از سوی پارلمان اروپا در اواخر تیر ماه رسما کار خود را در این کمیسیون آغاز کند.