برگزاری صدمین سالگرد جنگ جهانی اول در سارایوو

آمریکا اروپا

مردم سارایوو امروز شنبه صدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول را برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، امروز شنبه یکصدمین سالگرد آغاز جنگ جهانی اول است.

ترور "آرشیدوک فرانتس فردیناند" و همسرش توسط "گاوریلو پرینسیب" یکی از صرب های ملی گرا در سارایوو، آتش جنگ جهانی اول را شعله ور ساخت.

در همین رابطه موزه ای که در کنار محل سوء قصد واقع شده برای برگزاری نمایشگاه صدمین سالگرد این واقعه اختصاص یافته است.

بر اساس این گزارش، روشنفکران پیشروی بوسنی مایل هستند که از مراسم صدمین سالگرد جنگ جهانی اول برای ترویج آشتی با صرب های بوسنی استفاده کنند و به همین خاطر از رهبران صرب دعوت کردند برای مراسم سالگرد به سارایوو بیایند.