شهر تكریت از عناصر داعش پاك‌سازی شد

سیاسی

نیروهای امنیتی عراق و گردان‌های دفاع مردمی، شهر تکریت را از عناصر گروه تروریستی داعش پاک‌سازی کردند.

منابع خبری از پاک‌سازی کامل شهر تکریت از عناصر گروه تروریستی داعش خبر دادند.

به گزارش ایلنا به نقل از العراقیه، نیروهای امنیتی عراق و گردان‌های دفاع مردمی، شهر تکریت را از عناصر گروه تروریستی داعش پاک‌سازی کردند.

نیروهای امنیتی عراق پیش از این موفق به پاک‌سازی کامل فرودگاه تکریت شده بودند.

بر اساس این گزارش، جاده سامرا به تکریت نیز به طور کامل از عناصر داعش پاک‌سازی شده بود.

کد N363163