رسانه های روسی و تحولات منطقه

عناوین خبری

تهران-ایرنا- رسانه های خبری روسیه روز شنبه اخبار مربوط به تحولات عراق و نیز گفت و گوهای ایران و گروه1+5 را در سطح گسترده ای مورد توجه قرار دادند.

به گزارش ایرنا، پایگاه اطلاع رسانیˈruspravda.infoˈدر مورد تحولات عراق نوشتند : بحران عراق بازی شطرنج جدید روسیه و آمریکا در خاورمیانه است.

این رسانه روسی نوشت : تمام بازیگران بین المللی و منطقه ای به اوضاع عراق که از درگیری های محلی شروع شده بود توجه کردند.

خبرگزاری ریانووستی نیز راجع به مذاکرات هسته ای ایران و گروه 5+1 نوشت: این گروه قصد رسیدن به توافق با ایران تا20 ژوئیه را تأیید کرده است.

مدیران سیاسی گروه 1+5 به عنوان میانجیگران بین المللی در ملاقات بروکسل عزم خود را برای رسیدن به توافق فراگیر درمورد برنامه اتمی ایران تا 20 ژوئیه تأیید کردند.

مایکل مان سخنگوی رئیس دیپلماسی اروپا گفت ˈاشتون نماینده عالی اتحادیه اروپا از مدیران سیاسی گروه1+5 درخواست کرده برای آمادگی بیشتر و هماهنگی قبل از مذاکرات با ایران درهفته آینده، در بروکسل جمع شوند.

به نوشته ریانووستی، هیات ها که متشکل از مدیران سیاسی و کارشناسان بودند در این ملاقات بر قاطعیت خود برای رسیدن به موافقتنامه فراگیر تا 20 ژوئیه تأیید کردند.

برپایه این گزارش، خبرگزاریˈروس بیزنس کنسالتینگˈ نیز در گزارشی دور بعدی مذاکرات ایران و گروه ˈ1+5ˈ از2 تا 15ژوییه (11 تا 24تیر)برگزار خواهد شد.

ویتالی چورکین نماینده دایمی روسیه درسازمان ملل، در جلسه شورای امنیت گفت دور آینده مذاکرات ایران و گروه1+5 دوهفته برگزار می شود که درصورت موفقیت، این دور نهایی مذاکره خواهد بود.

نشریه روسی ˈوزگلیادˈ نیز می نویسد : ویتالی چورکین نماینده دایمی روسیه در سازمان ملل از گزارش کارشناسان شورای امنیت در مورد ایران انتقاد و اعلام کرد نتیجه گیری کارشناسان کمیته شورای امنیت سازمان ملل که ادعا می کنند ایران تحریم ها را نقض کرده با داده های مشخص اثبات نشده و می تواند به مذاکرات مربوط به برنامه اتمی ایران آسیب وارد کند.

وی درجلسه مربوط به فعالیت کمیته مجازات های شورای امنیت سازمان ملل در مورد ایران ازاعضای کمیته به خاطر فعالیت بیش از حد ˈدر این مرحله فوق العاده حساس روند مذاکره در مورد برنامه اتمیˈ انتقاد کرد.

خبرگزاری ایتارتاس نیز به نقل از وزارت امورخارجه روسیه در مورد مصوبه اخیر اتحادیه اروپا و انعقاد قرارداد تجاری این اتحادیه با اوکراین اعلام کرد: عضویت وابسته اوکراین، مولداوی و گرجستان با اتحادیه اروپا می تواند به اقتصاد روسیه آسیب وارد کند.

وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه گذشته اعلام کرده است امضای موافقتنامه عضویت وابسته اتحادیه اروپا با اوکراین، مولداوی و گرجستان می تواند به اقتصاد روسیه لطمه وارد کند.

وزارت خارجه روسیه خاطرنشان کرد ˈ به نظر ما همکاران از اتحادیه اروپا نتوانستندˈ امتیازهایˈموافقتنامه عضویت وابسته برای کشورهایˈمشارکت شرقیˈ و روسیه را اثبات کنند.

اروپام**1485 ** 1064
کد N363120