رییس جمهوری ونزوئلا کابینه دولت را ترمیم می کند

ونزوئلا,بحران چاویسم

مادرید- ایرنا-ˈنیکلاس مادوروˈرییس جمهوری ونزوئلا اعلام کرد: پس از انتقاداتی که دو وزیر سابق کشور از رهبری وی کردند، درنیمه نخست ژوئیه(10تا24تیر) دست به ترمیم کابینه خواهد زد.

روزنامه ˈاونیورسالˈ ونزوئلا روزشنبه به نقل از مادورو نوشت: این تحول شامل همه وزرا خواهد شد و پیشنهاداتی که اعضای حزب حاکم سوسیالیست متحد ونزوئلا ارائه کنند را در نظر خواهد گرفت.

وی تصریح کرد : پروسه تحول، اقدام سختی خواهد بود و باید به سمت مرحله جدید و تغییر کامل مکانیسم های دولت با هدف ورود به مرحله بهره وری واقعی پیش رفت.

اعلام مادورو در حالی صورت گرفت که پس از منتشر شدن نامه ˈخورخه جیوردانیˈ وزیر سابق برنامه ریزی و یکی از پدران مدل اقتصادی کنترل دولتی هوگو چاوز که هفته گذشته از سوی مادورو بر کنار شد ، موجب بحران و شکاف بین چاویست ها شده است.

جیوردانی در نامه خود نوشت: دیدن رئیس جمهوری که رهبریت ندارد و به نظر می رسد که مدام می خواهد حرف های خود را بدون اینکه با روش های فرموله شده ازسوی چاوز ربطی داشته باشد، تکرار کند و منابع عظیم را بدون هیچ هماهنگی عاقلانه به کسانی که آن را درخواست کنند اعطا می کند، دردناک و نگران کننده است.

وی گفته بود:این یک حس آشکار خلاء قدرت در ریاست جمهوری است که از آنچه که از20 سال قبل ساخته شده، دور می شود.

وی افزود: میراث چاوز نمی تواند به نام وی ضبط شود و رئیس جمهوری کنونی نمی تواند تنها فردی باشد که این میراث به وی تعلق می یابد و نمایندگی انحصاری این میراث را داشته باشد.

به دنبال نامه جیوردانی،ˈ اکتور ناواروˈ یکی دیگر از اعضای بلند پایه حزب حاکم دولت که چندین بار در دولت چاوز وزیر بود، در نامه ای از جیوردانی حمایت کرد، موردی که باعث اخراج وی از حزب شد.

ناوارو در نامه خود از مادورو خواسته بود که بر اساسˈ مسوولیت دولتمردیˈ خود عمل کند و از اقدام شرافتمندانه بزرگ جیوردانی در هشدار به دولت در مورد مشکلاتی که در حال به خطر انداختن مسیر انقلاب بولیواری هستند و این امر که ˈآنهایی که مسوول شنیدن حرف ها و اقدام هستند، گوش به این هشدارها نمی دهندˈ تمجید کرد.

اروپام **1234**1561 ** 1064
کد N362751