در گفتگو با مهر مطرح شد:

انتقاد کمیسیون ویژه مجلس از «پرس قیمت‌ها»/ سیاست‌های ارزی دولت باید شفاف شود