جماعت گولن در ترکیه حزب سیاسی تاسیس می کند

فتح الله گولن

آنکارا - ایرنا - جماعت گولن به رهبری ˈفتح الله گولنˈ، اعلام کرده که به دلیل خصم سیاسی ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه، قصد دارد با تاسیس حزب در ترکیه وارد فعالیت های سیاسی شود.

به گزارش ایرنا به نقل از روزنامه جمهوریت، هواداران ˈفتح الله گولنˈ نام حزب خود را ˈخدمت به حقˈ انتخاب کرده اند.

ریاست این حزب را پرفسور ˈعبدالرحیم کارسلیˈ که حقوقدان می باشد بر عهده خواهد گرفت.

8 نفر از نمایندگان مجلس ترکیه که به دلیل ارتباط با فتح الله گولن اخیرا از حزب عدالت و توسعه استعفا کرده اند نیز به این حزب خواهند پیوست.

فتح الله گولن بیش از ده سال است که ساکن آمریکاست و جماعت گولن را از آمریکا هدایت می کند.

در ده سال اول 3 دولت ˈرجب طیب اردوغانˈ، جماعت گولن مناسبات و همکاری نزدیکی با اردوغان داشت ولی آذرماه گذشته میان جماعت گولن و اردوغان اختلاف های شدیدی بروز کرد.

آذرماه گذشته جماعت گولن با انتشار برخی نوارهای صوتی و تصویری که از آن به عنوان فسادهای مالی در دستگاههای دولتی و افراد نزدیک به اردوغان یاد شده را فاش کرد.

این حادثه منجر به استعفای چهار وزیر دولت اردوغان شد.

دولت اردوغان این اقدام را به عنوان توطئه جماعت گولن برای براندازی دولت ارزیابی و هزاران تن از کارکنان دولت را به اتهام ارتباط با جماعت گولن برکنار و یا جابه جا کرد.

اخیرا برخی رسانه های هوادار اردوغان با عنوان کردن ادعای ارتباط برخی نظامیان با جماعت گولن در صدد زمینه سازی برای تصفیه گسترده در ارتش هستند.

خاورم**2010/1275
کد N362429