ابوترابی به مهر خبر داد:

پیگیری مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضایی در مجلس

مجلس

عضو کمیسیون حقوقی وقضایی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات مجلس برای پیگیری مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضاییه درباره عدم تاخیر در اجرای احکام،اطاله دادرسی و همینطور پیشگیری از جرم گفت: در بحث تسریع اجرای احکام ما نحوه اجرای مسئولیت مالی را در کمیسیون مصوب کردیم که ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان برطرف شده لذا این قانون اقدام بسیار مفیدی در اجرای سریع و صحیح احکام خواهد بود.

ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درگفتگو با خبرنگار مهر، درباره اقدامات مجلس برای پیگیری مطالبات رهبر انقلاب از قوه قضاییه درباره اجرای احکام و اطاله دادرسی و همینطور پیشگیری از جرم گفت: در بحث تسریع اجرای احکام ما نحوه اجرای مسئولیت مالی را در کمیسیون  مصوب کردیم که ایرادات گرفته شده از سوی شورای نگهبان برطرف شده لذا این قانون اقدام بسیار مفیدی در اجرای سریع و صحیح احکام خواهد بود.

وی ادامه داد: در مورد جلوگیری از اطاله دادرسی آیین دادرسی ابلاغ الکترونیکی اوراق قضایی را داریم که در این طرح پیشخوان قضایی بعضی از مسایل جزیی از دستگاه قضایی خارج شده و به بخش‌های دیگر سپرده می شود.

نماینده مردم نجف آباد با بیان اینکه در بحث پیشگیری لایحه مصوب شده ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام است که امیدواریم به نتیجه برسد ادامه داد: در موردنظارت نیز قانون دستگاه نظارت پلیس قضایی را تصویب کردیم که می‌تواند نقش مهمی ایجاد کند هم در بخش ابلاغ اوراق قضایی هم نظم بخشی در رابطه بین رابطین با دستگاه قضایی که این امر قطعا نیازمند یک پلیس متخصص و آموزش دیده تحت نظارت دستگاه قضایی است.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان تاکید کرد: این قوانین در جهت پیگیری مطالبات رهبر انقلاب از دستگاه قضایی در مجلس انجام شده است.