روزنامه جوان:دو دهم ازیاران روحانی معتقدبه استمرارانقلابند/امروزخاتمی نقش بازرگان سال66را اجرا میکند

روزنامه جوان در سرمقاله خود نوشت:

*مشي تجديدنظر‌طلبان بعد از فتنه 1388 با نظام، مانند مشي نهضت آزادي با نظام بعد از زمستان 1366 است.بدون ترديد امروز خاتمي نقش مرحوم بازرگان بعد از زمستان 1366 را بازي مي‌کند و حجاريان با استعفا از حزب مشارکت نقش مرحوم عزت‌الله سحابي را بازي مي‌کند. يکي بر سياست اخلاقي تأکيد مي‌کند و نظام را فاقد آن مي‌داند و ديگري روش مسالمت‌آميز را براي کنشگري مدني ناهمسو تجويز مي‌نمايد.

*اگر‌چه روحاني حدود دو دهم از ياران خود را از نيروهاي معتقد به استمرار انقلاب اسلامي انتخاب کرده است اما همچنان رگه‌هايي از علقه‌‌هاي ارزشي را در خود دارد. سخن روحاني درباره 9 دي نيز به سان نيشگوني بود که جماعت تجديدنظر‌طلب بدانند باج روحاني به آنان به معني تأييد راه و رسم آنان نيست. با ‌اين اوصاف، روحاني در زمين‌گير کردن تجديدنظر‌طلبان تا حدودي موفق بوده است. اما در جذب نيروهاي انقلاب خصوصاً در حوزه جوانان نه تنها موفق نبوده، بلکه در تحريک آنان عليه خود گام‌‌هاي بلندي را برداشته است که اين تحريک نه در حوزه عملکرد مديريتي بلکه در محاوره‌ها و خطابه‌‌هاي وي صورت گرفته است. اميد است اشتراکات روحاني با نيروهاي انقلاب اسلامي به نزديکي عاطفي با آنان نيز منجر شود.

 

17302

کد N361722