وزیر کشور اسپانیا نسبت به وخامت خطرات جهادگرایی در اروپا هشدار داد

اسپانیا,تروریسم اسلامی

مادرید- ایرنا - وزیر کشور اسپانیا روز جمعه با این هشدار که خطرات و تهدید تروریسم جهادگرایی وخامت یافته، در عین حال تأکید کرد که اسپانیا یکی از کشورهای اروپایی است که کمترین مبارزان از این کشور به مناطق جنگی گسیل شده ا ند.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری افه ˈخورخه فرناندز دیازˈ در یک نشست مطبوعاتی گفت؛ در جلسه هایی که با همتاهای اروپایی خود داشته، به این نتیجه رسیده که تهدید تروریسم اسلامی تشدید یافته است.

وی ادامه داد: هیچ کشوری در هیچ زمانی مصون از بمب گذاری ها نیست و به این دلیل نگرانی ها رو به افزایش است.

به گفته فرناندز دیاز، کشورهای اروپایی یک نگرانی فزاینده از این موضوع دارند که جنگجویان مناطق جنگی نظیر سوریه یا عراق، با تعلیمات، آموزش ها و تجربیات بسیار جنگی به کشورهای اروپایی مبداء اعزامشان بازگردند و به طور بالقوه مرتکب حملات تروریستی شوند.

با این حال، وزیر اسپانیایی تأکید کرد: از دیگر کشورهای اروپایی صدها جنگجو به مناطق جنگی نظیر عراق، سوریه یا مالی اعزام شده و ده ها تن از آنها به این کشورها بازگشتند؛ در حالی که از اسپانیا ده ها نفر اعزام شده اند اما بر اساس گزارشهای رسیده تنها سه نفر از آنها به اسپانیا بازگشته اند که هر سه نفر آنها دستگیر شدند.

فرناندز دیاز ادامه داد که این سه نفر مذکور، دو تن از آنها پس از بازگشت از سوریه و یک نفر دیگر پس از بازگشت از مالی دستگیر شدند.

وزیر کشور در مورد ده ها جنگجوی دیگری که از اسپانیا به مناطق جنگی گسیل شدند، گفت که اکثر آنها به سوریه رفتند؛ برخی به مالی و هرچند که شواهدی در دست نیست برخی از آنها ممکن است از سوریه به عراق رفته باشند.

وی توضیح داد که برخی از جنگجویانی که از اسپانیا عازم سوریه شدند در حملات انتحاری و برخی دیگر در نبرد با ارتش سوریه کشته شدند و همه آنها در شبکه های اجتماعی اینترنتی، اماکن دینی و مذهبی و در زندان ها تعلیم دیدند.

فرناندز دیاز اشاره کرد که اسپانیا به دلیل جنگ با شبکه تروریستی اتا (جدایی طلبان ایالت باسک) و همچنین به این خاطر که از چند سال قبل همکاری هایی با سازمان های جاسوسی آمریکا و اروپا برقرار کرده، تخصص درازمدتی در مبارزه با تروریسم دارد.

وزیر کشور هشدار داد: هیچ کشوری عاری از خطر حملات تروریستی نیست و در این ارتباط نمی خواهم موجب ترس و وحشت شوم؛ بلکه واقع گرا هستم زیرا تهدید و خطر وجود دارد.

اروپام**1234**1504
کد N361675