تسهیلات صدورمجوز روادید تجاری ایتالیا برای سرمایه گذاران غیر اروپایی

تجاری,ایتالیا

رم - ایرنا - ایتالیا برای تشویق کارآفرینان خارجی و غیر اروپایی برای سرمایه گذاری در این کشور تسهیلات مهمی را در صدور مجوز روادید تجاری اعمال کرده است.

به گزارش ایرنا، ˈفدریکا گوئیدیˈ وزیر توسعه اقتصادی ایتالیا طرحی را پیرامون تسهیلات برای روند مجوز صدور روادید تجاری برای کارآفرینان خارجی غیر اروپایی که قصد سرمایه گذاری در این کشور را دارند، معرفی کرد.

بر اساس این طرح موسوم به استارت آپ ویزا (Start Up Visa)، مراحل صدور مجوز روادید تجاری مستقیماَ از سوی وزارت توسعه اقتصادی ایتالیا و از طریق پایگاه اینترنتی ویژه این عملیات (www.startupvisa.mise.gov ) مدیریت می شود.

بر اساس این گزارش، تمامی مراحل صدور مجوز روادید تجاری از سوی کمیته فنی واحد در این وزارتخانه و بدون عبور از اطاق بازرگانی و در عرض 30 روز از درخواست روادید، بررسی خواهد شد.

تنها پارامتر اقتصادی و مالی مورد نیاز، دسترسی به منابع مالی برابر با 50 هزار یورو است و تمام روند درخواست و صدور مجوز روادید نیز بطور اینترنتی صورت می گیرد.

اروپام ** 2171 **1010
کد N361526