پسران مبارک از زندان آزاد شدند

سیاسی

دادگاه جنایی قاهره طی حکمی جمال و علاء دو پسر مبارک را که به اتهام کسب ثروت غیرمشروع در زندان به سر می‌بردند با دادن کفالت یک میلیون پوندی برای هر کدام،آزاد کرد.

دادگاهی در مصر حکم آزادی «جمال»و«علاء» دو پسر «حسنی مبارک»رئیس جمهوری مخلوع مصر را صادر کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری الشرق الاوسط،دادگاه جنایی قاهره طی حکمی جمال و علاء دو پسر مبارک را که به اتهام کسب ثروت غیرمشروع در زندان به سر می‌بردند با دادن کفالت یک میلیون پوندی برای هر کدام،آزاد کرد.

در همین حال،تحقیقات از جمال و علا مبارک به اتهام سوء استفاده از نفوذ پدرشان برای کسب ثروت هنگفت ادامه پیدا می‌کند.

کد N361512