بررسی تامین امنیت مرز های سازمان همکاری های شانگهای در تاجیکستان

مرزبانی,سازمان شانگهای

دوشنبه ـ ایرنا ـ تامین امنیت مرز ها به منظور مبارزه علیه تروریسم ، افراط گرایی ، جدایی طلبی ، قاچاق مواد مخدر و دیگر پدیده های نامطلوب از موضوع های نشست مسوولان نهاد های مرزبانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در استان سغد تاجیکستان به شمار می رود.

به گزارش ایرنا به نقل از رسانه های محلی تاجیکستان ، نشست مسوولان نهاد های مرزبانی کشورهای عضو سازمان همکاری های شانگهای در دو روز اخیر تحت ریاست تاجیکستان در شهر قیراقوم استان سغد تاجیکستان با حضور رهبران نهاد های مرزبانی قزاقستان ، قرقیزستان ، روسیه ، تاجیکستان و همچنین نمایندگان دبیر خانه سازمان همکاری های شانگهای ، کمیته منطقه ای مبارزه علیه تروریسم سازمان همکاری های شانکهای برگزار شد.

بر اساس این گزارش، بررسی وضع مرز های کشور های عضو سازمان همکاری های شانگهای در محور نشست راهبران نهاد های مرزبانی این کشور ها قرار داشته است. تاجیکستان در مورد تهیه برنامه مشترک نهاد های مرزبانی کشورهای سازمان همکاری های شانگهای برای تامین امنیت پس از خروج نیروهای ائتلاف بین المللی از قلمرو دولت افغانستان گزارش داد.

در این همایش همچنین تاکید شد که به منظور مبارزه علیه تروریسم ، فراط گرایی و جدای طلبی و قاچاق مواد مخدر و دیکر جنایات نامطلوب در شرایط فعلی برای تامین امنیت مرز ها تدابیر لازم اتخاذ شود.

بر این اساس، انتظار می رود ، مسایل منطقه ای و جهانی پس از اخراج نیروهای ائتلاف ناتو از افغانستان تا پایان سال جاری و پیامد های ان برای کشور های همسایه از موضوع های محوری نشست سران کشور های سازمان همکاری های شانگهای در دوشنبه خواهد بود که ماه سبتامبر سال جاری در دوشنبه برگزار می شود. سازمان همکاری های شانگهای در سال 2001 با عضویت چین، روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان تاسیس شد.

جمهوری اسلامی ایران، هند، افغانستان، مغولستان و پاکستان در این سازمان مقام ناظر را دارند. در نشست سران کشور های عضو سازمان شانگهای ماه سپتامبر سال گذشته میلادی در بیشکک ،ریاست دوره ای این سازمان به تاجیکستان واگذار شد.

اساق ** ه. ص**1010
کد N361294