امام جمعه موقت تهران:

دین باید در تمام عرصه یک جامعه دینی تجلی یابد

خاتمی

تهران - ایرنا - امام جمعه موقت تهران گفت: در یک جامعه دینی باید در تمام عرصه های آن دین تجلی پیدا کند و اعضای آن جامعه برای خداوند حریم نگه دارند.

به گزارش ایرنا، آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه نخست این هفته نماز جمعه تهران با اشاره به سیمای یک جامعه دینی به نقل از قرآن کریم، افزود: پیشانی جامعه دینی باید تواضع در برابر حق و خضوع باشد و از پیشانی جامعه اسلامی تسلیم در برابر خدا نمایان است.

وی با بیان این که، کسی که وارد جامعه دینی می شود، نباید چیزی جز عدالت را مشاهده کند گفت: اگر کسی به اداره ای مراجعه کرد و دید رشوه و پارتی بازی وجود دارد، این نشان از جامعه اسلامی نیست، کسی که پارتی بازی می کند و در کار نادرست وساطت کند در گناه شریک است.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه چادر به عنوان حجاب برتر یکی از ویژگی های جامعه اسلامی است، گفت: رفتار جامعه باید به گونه ای باشد که برای خداوند حریم نگه دارند، زیرا ظاهر افراد نمی تواند معرف یک جامعه دینی باشد.

اقتصام (3) 1574**1594
کد N361223