دیده بان حقوق بشر تیرباران ده ها نظامی عراقی به دست داعش را تایید کرد

کد N361141