آمریکا و فیلیپین رزمایش دریایی برگزار کردند

آسیا اقیانوسیه

همزمان با افزایش تنشهای ارضی میان چین و همسایگانش، آمریکا با فیلیپین در دریای چین جنوبی رزمایش دریایی برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس از برگزاری رزمایش دریایی شش روزه مشترک آمریکا و فیلیپین در دریای چین جنوبی همزمان با افزایش تنشهای ارضی میان چین و همسایگانش خبر داد.

در رزمایش موسوم به رزمایش آموزش و آمادگی برای همکاری شناوری در نزدیکی جزیره اصلی فیلیپین، پنج کشتی جنگی از جمله یک ناوشکن هدایت شونده از طریق موشک آمریکایی و هزار سرباز شرکت کردند.

بر این اساس این رزمایش در 180 کیلومتری منطقه مورد مناقشه "اسکاربوروق شوآل" که دارای منابع گسترده مواد معدنی، نفت و گاز بوده، برگزار شد که چین، ویتنام، مالزی، برونئی، فیلیپین و تایوان هر کدام مالکیت این منطقه را از آن خود می دانند.