عضو جامعه روحانیت مبارز:

خیلی ها گفتند اگر امام(ره) از دنیا برود همه چیز سرنگون می شود / اگر مقاومت کنیم از مومنین هستیم

خواندنی از سراسر وب