حبیبی در پاسخ به مهر:

موتلفه از دو ماه گذشته شناسایی نامزدهای انتخاباتی را آغاز کرده است

احزاب و تشکلها

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: حزب موتلفه بر اساس آیین نامه های داخلی این حزب، بررسی فضای انتخاباتی و شناسایی نامزدها را آغاز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی در حاشیه مراسم یادبود شهید عباسعلی ناطق نوری در پاسخ به خبرنگار مهر مبنی بر برنامه های حزب موتلفه اسلامی درباره انتخابات مجلس اظهار کرد: حزب موتلفه فعالیت انتخاباتی خود برای شناسایی نامزدها را از دو ماه پیش آغاز کرده است.

دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در ادامه با بیان اینکه هنوز فاصله زیادی تا انتخابات مانده است، گفت: هنوز به صورت جدی درباره نامزدها بحثی صورت نگرفته است و فعالیت های انتخاباتی با توجه به آیین نامه های حزب موتلفه اسلامی انجام می پذیرد که بر اساس شرایط موجود، شناسایی نامزدها و تحلیل پیرامون فضای انتخاباتی را از دو ماه گذشته آغاز کرده ایم.