اکثر آمریکایی‌ها مداخله کمتر کشورشان در امور کشورهای دیگر را خواستار شدند

نتایج یک بررسی نشان داد که اکثر آمریکایی‌ها خواهان آن هستند کشورشان دخالت کمتری در کشورهای خارجی داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از پایگاه اینترنتی صدای روسیه، در این نظرسنجی گسترده که از سوی مرکز تحقیقاتی "پیو" انجام شد، شش تن از هر ده تن اعلام کردند که مایل هستند آمریکا تمرکز بیشتری بر امور داخلی و تمرکز کمتری بر امور خارجی داشته باشد.

نتایج این تحقیقات مشابه مطالعه‌ای است که در سال 2011 انجام شد در این مطالعه شمار افرادی که مایل به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های خارجی آمریکا بودند نسبت به سال 2005 حدود 49 درصد افرایش یافته بود.

در این پژوهش هفتاد و یک درصد از شرکت کنندگان "محافظه کاران ثابت قدم" طبقه بندی شدند که افرادی سنی و مذهبی بودند و خواستارکاهش تمرکز آمریکا بر فعالیت‌های خارجی شدند.

اما 67 درصد از شرکت کنندگان که محافظه کارانی دارای شم اقتصادی بودند بیشتر حامیان حزب جمهوری خواه بوده و گفتند آمریکا باید نقش بین‌المللی فعالی را ایفا کند.

بیشتر لیبرالها نیز از نقش بین المللی فعال آمریکا حمایت کردند اما گروهی دیگر که در این نظرسنجی افراد شکاک تحت فشار نام گرفتند از حامیان حزب دموکراتیک باراک اوباما، رئیس جمهوری اوکراین داشتند که افرادی با سطح درآمد پایین بوده که به دولت اعتماد چندانی ندارند.

حدود 87 درصد از اعضای این گروه گفته‌اند که آمریکا باید کمتر در مسایل خارجی دخالت کند.

براساس این نظرسنجی لیبرالها و محافظه کاران اقتصادی از مهاجران استقبال کردند اما اکثریت محافظه کاران ثابت قدم و افراد شکاک تحت فشار تمایل چندانی به مهاجرت در آمریکا ندارند.

انتهای پیام

کد N360997