مجلس تاجیکستان حضور اتباع خارجی در تظاهرات را ممنوع کرد

اصلاحات,پارلمان

دوشنبه ـ ایرنا ـ مجلس نمایندگان تاجیکستان در جلسه روزجمعه با تصویب مقررات جدید اتباع خارجی و افراد بدون شهروندی مقیم این کشور را از حق برگزاری و حضور در تظاهرات ممنوع کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از تارنمای مطبوعاتی مجلس نمایندگان تاجیکستان، براساس این اصلاحات ˈ مجالس، گردهمایی ها ، نمایش ها و راهپیمایی ها ˈ که درجلسه امروز نمایندگان تاجیکستان تصویب شد ، حضور شهروندان کشور های خارجی یا افراد بدون مجوز شهروندی مقیم این کشور برای حضور در گردهمایی ها یا تظاهرات اعتراضی ممنوع و در صورت شرکت مجازات خواهند شد.

ˈمحمدعطا سلطانفˈ سخنگوی مجلس تاجیکستان دراین باره به خبرنگار ایرنا گفت : بر اساس قوانین تاجیکستان شهروندان این کشور از حق برگزاری همایش ها ، جلسات ، تظاهرات و راهپمایی های اعتراضی برخوردار بوده و در این قانون برای آنها محدودیتی ایجاد نشده است. به تازگی مجلس نمایندگان تاجیکستان طرح جدید قانون ˈ مجالس ، گردهمایی ها ، نمایش ها و راه پیمایی ها را تهیه کرده ، برای بررسی به وزارت و ادارات ذیربط این کشور ارایه کرده است.

سلطانف دلیل این اقدام را به واضح نبودن برخی نکات قانون فعلی مربوط دانست، افزود: این امر در نحوه برگزاری جلسات ، تظاهرات و راهپیمایی های اعتراضی مشکلی پیش آورده است.

سخنگوی مجلس نمایندگان تاجیکستان گفت: در این سند حقوقی ذکر شده است که سازماندهندگان در مورد برگزاری همایش یا تظاهرات نهاد های دولتی را تنها آگاه می کنند.

وی گفت : این امر روشن نیست که این آگاهی کتبی است و سازمان دهندگان چه مسوولیتی به عهده دارند. در طرح قانون جدید مشخص شده که سازمان دهندگان تظاهرات ، همایش ها و راهپیمایی ها باید پیشتر به نهاد های ذی ربط دولتی در این زمینه به طور کتبی درخواست ارایه کرده ، زمان و مکان تظاهرات و تعداد شرکت کنندگان را اعلام کنند.

نمایندگان مجلس نمایندگان تاجیکستان هدف از اصلاحات اخیر در قوانین تاجیکستان را تنظیم برگزاری همایش ها یا تظاهرات اعتراضی و جلوگیری هر گونه خشونت احتمالی در این رویدادها اعلام کرده اند. پارلمان تاجیکستان از دو مجلس عالی (ملی) و نمایندگان تشکیل شده که مجلس نمایندگان 63 کرسی و مجلس عالی 25 کرسی دارد که 8 تن از نمایندگان آن را رییس جمهوری منصوب می کند.

اساق **ه.ص**1010
کد N360779